ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ จำนวน 2 โครงการ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ จำนวน 2 โครงการ   ดาวน์โหลด 13 มิถุนายน 2560
ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ จำนวน 2 โครงการ   ดาวน์โหลด 13 มิถุนายน 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ pdf   ดาวน์โหลด 13 มิถุนายน 2560
ราคากลางถนนซอยเข้าหอเจ้าบ้าน   ดาวน์โหลด 13 มิถุนายน 2560
ราคากลางถนนซอยตรงข้ามโรงน้ำดื่ม pdf   ดาวน์โหลด 13 มิถุนายน 2560