ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่องตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา จำนวน 3 โครงการ


  เรื่อง วันที่
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา จำนวน 3 โครงการ   ดาวน์โหลด 13 กันยายน 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 13 กันยายน 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ   ดาวน์โหลด 13 กันยายน 2559
ราคากลาง หมูที่ 8   ดาวน์โหลด 13 กันยายน 2559
ราคากลาง ม.2   ดาวน์โหลด 13 กันยายน 2559
ราคากลาง ม.7   ดาวน์โหลด 13 กันยายน 2559