ดูทั้งหมด
    ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนากู่ (บริเวณสวนนายศัตราวุธ) บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคา โครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน พร้อมประตูและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ   อ่านต่อ+  
    ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางบ้านตะวันออก บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดหย่อมบ้านวัด(ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
วันที่ เรื่อง โดย
29 ก.ย. 2559 เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน ประภาศิริ ยะคะเสม
19 ส.ค. 2559 ขออนุญาตแนะนำผ้าห่มบริจาค หมอนผ้าห่มค่ะ Fashion Hometex
16 มิ.ย. 2559 \"ขอเชิญอบรม \"\"แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร\"\" วันที่ 7-8 ก.ค.59 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย yotathaitraining
4 พ.ค. 2559 เครื่องพิมพ์เช็ค ชื่นกมล สนิทผล
23 เม.ย. 2559 บัตรประจำตัวผู้พิการหมดอายุ คนตำบลแม่สาบ
1 เม.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จริยา จรรยา
13 ม.ค. 2559 ขอเชิญอบรม \"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K\" วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จ.เชียงราย yotathaitraining
3 ม.ค. 2559 ขอเชิญอบรม \"การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD\" 18-22 มกราคม 2559 จ.เชียงใหม่ โยธาไทย
24 ก.ย. 2558 โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกสาร ดูผ่าน Tablet หรือ Mobile ได้ทันที เดลส์เน็ท
6 ส.ค. 2558 ลองหรือยังเอ่ย VOR ระบบวิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน VorChat